Author : kengweb2

TIG250PACDC

วิธีการปรับเครื่อง TIG250PACDC

  วิธีการปรับเครื่อง TIG250PACDC เครื่องรุ่นนี้อาจเป็นรุ่นที่ใช้งานยากที่สุด เนื่องจากมีปุ่มปรับเยอะมาก   ไฟสัญลักษณ์ O.C (Over Current) ไฟจะแจ้งเตือนเมื่อเกิดการลัดวงจรของเครื่องเชื่อมผู้ใช้ต้องหยุดการทำงานและส่งบริษัทเผื่อตรวจเช็ค จอ LED ตัวเลขบอกปริมาณไฟขณะเมื่อใช้งาน (โดยกระแสไฟสูงสุดของเครื่องเชื่อมอาร์กอนรุ่นนี้คือ 250 แอมป์ สวิตช์หลักสำหรับเปิดปิดเครื่อง 1หรือ ON สำหรับเปิดเครื่องและ 0หรือ OFF สำหรับปิดเครื่อง   สวิตช์ที่อยู่ด้านบนสุด ON/OFF คือสัญลักษณ์สวิตช์เท้าโดยสามารถต่อเข้ากับช่อง   ตามรูปโดยปกติถ้าไม่มีการต่อแยกให้กดเลือกไว้ที่ […]