วิธีการปรับเครื่อง TIG250PACDC

TIG250PACDC
 

วิธีการปรับเครื่อง TIG250PACDC เครื่องรุ่นนี้อาจเป็นรุ่นที่ใช้งานยากที่สุด เนื่องจากมีปุ่มปรับเยอะมาก

  ไฟสัญลักษณ์ O.C (Over Current) ไฟจะแจ้งเตือนเมื่อเกิดการลัดวงจรของเครื่องเชื่อมผู้ใช้ต้องหยุดการทำงานและส่งบริษัทเผื่อตรวจเช็ค

จอ LED ตัวเลขบอกปริมาณไฟขณะเมื่อใช้งาน (โดยกระแสไฟสูงสุดของเครื่องเชื่อมอาร์กอนรุ่นนี้คือ 250 แอมป์

สวิตช์หลักสำหรับเปิดปิดเครื่อง 1หรือ ON สำหรับเปิดเครื่องและ 0หรือ OFF สำหรับปิดเครื่อง

  สวิตช์ที่อยู่ด้านบนสุด ON/OFF คือสัญลักษณ์สวิตช์เท้าโดยสามารถต่อเข้ากับช่อง   ตามรูปโดยปกติถ้าไม่มีการต่อแยกให้กดเลือกไว้ที่ OFF เพื่อรับคำสั่งจากสวิตช์มือของสายเชื่อมอาร์กอน

  สวิตช์สำหรับเลือกทำงานระบบพัลส์(เส้นหยัก) และ เชื่อมแบบธรรมดา(เส้นตรง)

  • การเชื่อมระบบพัลส์ คือการเชื่อมที่ไฟจะออกเป็นจังหวะแบบเป็นลูกๆ (สว่างดับๆ สลับกัน) รอยแผลเชื่อมจะขึ้นเป็นเกร็ดอัตโนมัติตามจังหวะการเชื่อม

  AC คือไฟฟ้ากระแสสลับ สำหรับเชื่อมอลูมิเนียม

DC คือไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับเชื่อมสเตนเลส ไททาเนียม เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง

  TIG คือการระบบทิก (เชื่อมอาร์กอน)

MMA คือการเชื่อมไฟฟ้า (เชื่อมธูป)

  2T คือการคุมสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับ(กดสวิตช์ค้างเพื่อปล่อยกระแสไฟ)

4T คือการกดสวิตช์แบบกด 1ครั้งไฟเชื่อมจะปล่อยค้างและเมื่อกดอีกครั้งไฟเชื่อมจะหยุด

  ปุ่มหมุน START A คือปุ่มกระแสเมื่อเริ่มเชื่อมโดยเครื่องจะรับค่าจากปุ่มนี้ก่อนสามารถตั้งค่ากระแสเชื่อมได้ตั้งแต่ 0-250 แอมป์

  ปุ่มหมุน WELDING A คือปุ่มกระแสไฟหลักที่เครื่องรับค่าทั้งระบบพัลส์และเชื่อมธรรมดาสามารถตั้งค่ากระแสเชื่อมได้ตั้งแต่ 0-250 แอมป์ ถ้าผู้ใช้ตั้งค่าปุ่มหมุน START A ไว้ที่ 0 แอมป์เครื่องจะรับค่าจากปุ่มนี้ทันที

ปุ่มหมุน BACKGROUND A คือปุ่มหมุนกระแสช่วงไฟต่ำของการเชื่อมระบบพัลส์โดยเครื่องจะรับค่าจาก START A WELDING ABACKGROUND A (ไม่มีผลต่อการเชื่อมแบบปกติ)

  ปุ่มหมุน DOWN SLOP คือปุ่มหมุนสำหรับหน่วงเวลาหลังเชื่อมเมื่อผู้ใช้หยุดสวิตช์เชื่อมกระแสเชื่อมจะค่อยๆลดลงตารมเวลาที่หน่วงไว้สำหรับปุ่มหมุนนี้ก่อนจะหยุดทำงานเลือกได้ 015 วินาที สามารถใช้งานได้ทั้งการเชื่อมแบบปกติและระบบพัลส์

  ปุ่มหมุน PULSE FREQUENCY ความถี่ระบบของพัลส์ คือ ความเร็วช้าของไฟเชื่อมที่ออกเป็นลูกปรับได้ 05 Hz ควรปรับให้สมดุลกับความเร็วในการลากแนวเชื่อม

  ปุ่มหมุน PULSE WIDTH ความกว้างของแนวพัลส์คิดเป็นเปอร์เซ็นระหว่างกระแสไฟหลัก (WELDING A : BACKGROUND A) โดยสามารถเลือกปรับค่าได้ตั้ง 090%

  ปุ่มหมุน POST FLOW สำหรับปรับแก้สหลังเชื่อมคิดเป็นวินาที 0-10 S ควรปรับแก้สคลุมแนวเชื่อมจนสิ้นแนวเชื่อมหรือหน่วงเวลาแก้สให้เพียงพอสำหรับแผลชิ้นงานเซ็ทตัว

  ปุ่มหมุน AC BALANCE ใช้งานสำหรับฟังก์ชัน   AC (กระแสสลับ) เท่านั้นทำหน้าที่ ปรับสมดุลของไฟโดยคิดเป็นเปอร์เซ็น 080% โดยปกติที่ 0% คือไฟที่ใช้สำหรับแนวเชื่อมเพื่อการซึมลึก ในกรณีที่ปรับเพิ่มขึ้นสำหรับทำความสะอาดผิวชิ้นงานหรืออุ่มชิ้นงานเตรียมสำหรับเชื่อม

  Panel Socket ข้อต่อหน้าตู้แบบไทยทางด้านซ้ายของเครื่องสำหรับต่ออุปกรณ์สายเชื่อมทั้งสายเชื่อมอาร์กอน หรือ สายสายเชื่อมไฟฟ้า

  Gas Socket สำหรับต่อสายแก้สของสายเชื่อมอาร์กอนซึ่งเป็นชนิดสายแบบแยกแก้ส

  Switch Socket สำหรับต่อสายสวิตช์ของสายเชื่อมอาร์กอน

  Foot Switch Socket สำหรับต่ออุปกรณ์เสริมสวิตช์เท้าสำหรับงานเชื่อมอาร์กอน

Panel Socket ข้อต่อหน้าตู้แบบไทยทางด้านขวาสำหรับต่อสายดิน Ground Clamp (Earth Clamp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>